Co to są naszywki wojskowe, kto je na co dzień nosi oraz w jakim miejscu je można by zakupić?

Czy pamiętasz które części mają wpływ na morale ochraniających należące do nas życie wojaków? Co prawda szczęśliwie nasz kraj ojczysty nie prowadzi aktualnie otwartej bitwy, ale należący do nas żołnierze wyjeżdżają na wszelakie międzypaństwowe kontyngenty militarne.

Continue reading “Co to są naszywki wojskowe, kto je na co dzień nosi oraz w jakim miejscu je można by zakupić?” »

W teraźniejszych czasach bardzo popularne jest bycie eko – czy jednakże z pewnością wiesz, czym jest ekologiczna żywność?

Ekologia w dzisiejszych czasach jest niezwykle popularna. Nie da się zaprzeczyć, że właściwie każdy chce teraz być eko, a segregacja śmieci to niemal symbol przynależenia do lepszej grupy społecznej. W nurt bycia eko kategorycznie wpisuje się również zdrowe odżywianie. Na czym tak naprawdę polega odżywianie w zgodzie z ekologią?

Continue reading “W teraźniejszych czasach bardzo popularne jest bycie eko – czy jednakże z pewnością wiesz, czym jest ekologiczna żywność?” »

Kiedy wskazane jest zasięgnąć rady psychologa na Śląsku

Pojęcie psychoterapia wywodzi się od greckiego słowa „psyche”-czyli dusza i „therapein”- czyli leczyć, oznacza zatem leczenie duszy. Składają się na nią różnorodne oddziaływania o charakterze psychologicznym, które zmierzają do polepszenia samopoczucia pacjenta. Wspólną cechą tych oddziaływań jest kontakt między pacjentem a psychologiem, który stanowikluczowy środek leczenia.

Continue reading “Kiedy wskazane jest zasięgnąć rady psychologa na Śląsku” »